karta ka diledibwa

Yesu mwana wa Nzambi anutwadile dinanga mu mioyo yenu bonso. Anubeneshe, anusambe ne anupeshe makole a mubidi ne a anyima.
Bikala nanku

Lumbamba Kanyiki